Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w zakładce "Polityka prywatności".
Zamknij

Zasady przydziału lokali komunalnych

ZASADY PRZYDZIAŁU LOKALI KOMUNALNYCH

 

Kto może starać  się o przydział lokalu komunalnego?

Prawo ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych mają osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są członkami wspólnoty samorządowej – należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące na terenie Gminy Miasto Koszalin z zamiarem stałego pobytu,
  • nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych - należy przez to rozumieć osoby nieposiadające tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub niebędące współlokatorami, które zamieszkują w lokalu,
    w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi,
    z zastrzeżeniem, że jeżeli osoby te są osobami niepełnosprawnymi lub zamieszkują w lokalu razem
    z osobami niepełnosprawnymi w normatywnej powierzchni pokoi nie uwzględnia się 10 m2 na jedną osobę niepełnosprawną,
  • średni miesięczny dochód, przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego z trzech pełnych miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku wynosi:

 

Typ lokalu

Gospodarstwo jednoosobowe

Gospodarstwo wieloosobowe

Najem socjalny

125% najniższej emerytury

80% najniższej emerytury

Docelowy

200% najniższej emerytury

125% najniższej emerytury

Do remontu na koszt własny

500% najniższej emerytury

250% najniższej emerytury

 

 

Kto określa warunki i zasady ubiegania się o przydział lokalu komunalnego?

Ogólne zasady określa Ustawa z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (z późniejszymi zmianami). Na jej podstawie Rada Miejska w Koszalinie w dniu 1.12.2001 roku podjęła Uchwałę Nr XXIX/510/01 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Koszalina (z późniejszymi zmianami), która szczegółowo określa zasady i kryteria przydziału lokali na terenie naszej Gminy.

 

Gdzie składać wnioski o przydział lokalu, jakie dokumenty są wymagane do określenia
czy wniosek spełnia kryteria?

Wniosek o przydział mieszkania składa się w Dziale Spraw Lokalowych ZBM przy ul. Połczyńskiej 24
(parter, pokój Nr 4) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Komplet dokumentów
do wypełnienia można pobrać w siedzibie ZBM oraz tutaj.

 

Kto decyduje, kiedy wnioskodawca zostanie umieszczony na liście osób uprawnionych
do zawarcia umowy najmu?

Wnioski spełniające kryteria określone w ww. Uchwale są weryfikowane przez pracowników ZBM,  następnie przekłada do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej powołanej przez Prezydenta Miasta Koszalina. Komisja powoływana jest spośród osób delegowanych przez komisje Rady Miejskiej właściwe
ds. komunalnych i społecznych, Rady Osiedli, Porozumienie Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność", Radę OPZZ Powiatu Koszalin oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Spośród przedstawionych wniosków Społeczna Komisja Mieszkaniowa sporządza projekt list przydziału lokali na dany rok, z podziałem na poszczególne grupy (tj. socjalna, docelowa, do remontu – w zależności
od wysokości osiąganych dochodów). Projekt listy zostaje podany do publicznej wiadomości. Ostateczne listy, z uwzględnieniem wniosków osób odwołujących się, przedstawiane zostają do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Koszalina do dnia 31 marca każdego roku.

 

Jak jest okres oczekiwania na przydział lokalu, w przypadku, gdy wniosek spełnia kryteria określone w uchwale Rady Miasta?

Średni okres oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Koszalin wynosi 5-7 lat.

Zarząd Budynków Mieszkalnych


ul. Połczyńska 24
75-818 Koszalin

Sekretariat

tel. 94 34 09 100

Biuro Obsługi Klienta
Dział Windykacyjno - Prawny
tel. 94 34 09 195

Przesyłki i listy
tel. 94 34 09 199

Dział Eksploatacyjno - Techniczny

tel. 94 34 09 141
tel. 94 34 09 133
tel. 94 34 09 135
tel. 94 34 09 136
tel. 94 34 09 146

Dział Eksploatacyjno - Administracyjny

tel. 94 34 09 101
tel. 94 34 09 102
tel. 94 34 09 103
tel. 94 34 09 104
tel. 94 34 09 131
tel. 94 34 09 132

Godziny przyjmowania Interesantów


Zarząd Budynków Mieszkalnych

poniedziałek - środa
7.15-15.15
czwartek
7.15-16.00
piątek
7.15-15.15