Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w zakładce "Polityka prywatności".
Zamknij

Program odpracowywania zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu

Osoby, które mają problem z regulowaniem opłat czynszowych na bieżąco oraz już posiadające zadłużenie mogą uzyskać pomoc w jego spłacie.

 
Istnieje kilka sposobów wyjścia z trudnej sytuacji. Można:  
•    uczestniczyć w programie „Odpracowania zadłużenia” 
•    rozłożyć  wierzytelności w całości lub w części na raty 
•    odroczyć termin spłaty należności 
•    zamienić  większe mieszkanie  na mniejsze z możliwością całkowitej lub częściowej spłaty zadłużenia przez osobę zainteresowaną zamianą.


Program „Odpracowania zadłużenia”

 

Kto może skorzystać

   Program skierowany jest do dłużników (najemców oraz osób bezumownie korzystających z lokalu), którzy są lub mogą być zagrożeni utratą mieszkania w związku z powstaniem zaległości czynszowych. Ich dochód miesięczny w gospodarstwie domowym przeliczony na członka rodziny nie może przekroczyć 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym oraz 120% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (dane ogłasza Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) a zadłużenie z tytułu czynszu przekracza kwotę 5 tys. zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie, może wyrazić zgodę na zawarcie z osobą starającą się wyjść z trudnej sytuacji -  umowy dotyczącej spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego, bez spełnienia przez dłużnika w/w kryterium.

Udział w programie jest oczywiście dobrowolny.

 

Zaczynamy od wniosku

   Osoby zainteresowane odpracowaniem swojego długu powinny złożyć wniosek na odpowiednim druku. Druki wniosku są dostępne w siedzibie ZBM w Biurze Obsługi Klientów przy ul. Połczyńskiej 24 oraz w każdej administracji ZBM, a także na stronie internetowej.

  
Ulgi 
   Kwestie udzielania ulg w spłacie należności (umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na rat) reguluje  Uchwała nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miastu Koszalin lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej. Z uchwałą można również zapoznać się na stronie www.bip.koszalin.pl.

 
Rozkładanie zaległości na raty
   
Jeżeli lokator ze względu na trudną sytuację materialną nie był w stanie systematycznie opłacać należności za korzystanie z lokalu może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie długu na raty. Wnioski wraz załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Klienta ZBM, ul. Połczyńska 24.

  
Odraczanie  spłaty należności 
   Odroczenie terminu zapłaty może nastąpić jedynie na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy Miasta Koszalin. 
 Wnioski wraz załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Klienta ZBM, ul. Połczyńska 24.
 
Przy składaniu wniosków o rozłożenie na raty, umorzenie, odroczenie terminu spłaty zaległości, wymagane jest także przedstawienie dokumentów potwierdzających dochody wszystkich osób zamieszkujących w lokalu z okresu trzech ostatnich miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, takich jak np.: 

•    zaświadczenia o dochodach wystawione przez pracodawcę, 
•    aktualnych decyzji o przyznaniu/waloryzacji renty lub emerytury, 
•    decyzji o wysokości świadczeń uzyskiwanych poprzez Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej, 
•    inne dokumenty potwierdzające otrzymywanie alimentów, zasiłków, stypendiów, dodatków (z wyłączeniem mieszkaniowego), zapomóg, itp., 
•    w przypadku osób bezrobotnych wymaga się przedstawienia zaświadczenia o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy wraz z informacją o przyznanym prawie do zasiłku z tytułu pozostawania bez pracy; od osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy wymaga się przedstawienia stosownego zaświadczenia o niezarejestrowaniu w Urzędzie pracy.

 

Zamiana mieszkania

 

   Zamiana mieszkania większego na mniejsze z możliwością całkowitej lub częściowej spłaty zadłużenia przez osobę zainteresowaną zamianą – w tym celu zapraszamy do Biura Zamiany Mieszkań w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 24.


Windykacja

Podstawa prawna – ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 
Procedura windykacji odbywa się poprzez:

•    wysłanie najemcom i osobom korzystającym z lokali komunalnych bez tytułu prawnego wezwań do zapłaty,
•    wypowiedzenie umów najmu
•    kierowanie spraw o zapłatę należności na drogę postępowania sądowego
•    występowanie na drogę postępowania egzekucyjnego
•    dokonywanie wpisów do Krajowego Rejestru Długów.

Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.:

•    informowanie najemców lokali mieszkalnych o zamiarze dokonania wpisu w KRD w przypadku nieuregulowania zadłużenia
•    dokonywanie wpisów w KRD
•    bieżąca obsługa rejestru dłużników.
Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 81, poz. 530), będą przekazywane do krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21.
 
Informacja o zadłużeniu upubliczniona będzie w systemie KRD do dnia zapłaty lub 10 lat od daty dokonania wpisu.
 
Umieszczenie informacji o zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów skutkuje ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat.
 
Dłużnicy notowani w KRD napotykają na znaczne utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing) telekomunikacyjnych (możliwość kupna telefonu w abonamencie), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, maszyny) itp.
 
Banki, firmy leasingowe i pośrednictwa ratalnego, operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i wiele innych firm może w takim przypadku odmówić współpracy albo zaoferować ją na gorszych warunkach.

 

Lista załączników:

FW-01 Odpracowanie zaległości czynszowych

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych


ul. Połczyńska 24
75-818 Koszalin

Sekretariat

tel. 94 34 09 100

Biuro Obsługi Klienta
Dział Windykacyjno - Prawny
tel. 94 34 09 195

Przesyłki i listy
tel. 94 34 09 199

Dział Eksploatacyjno - Techniczny

tel. 94 34 09 141
tel. 94 34 09 133
tel. 94 34 09 135
tel. 94 34 09 136
tel. 94 34 09 146

Dział Eksploatacyjno - Administracyjny

tel. 94 34 09 101
tel. 94 34 09 102
tel. 94 34 09 103
tel. 94 34 09 104
tel. 94 34 09 131
tel. 94 34 09 132

Godziny przyjmowania Interesantów


Zarząd Budynków Mieszkalnych

poniedziałek - środa
7.15-15.15
czwartek
7.15-16.00
piątek
7.15-15.15